Bilgi Güvenliği ve BT Yönetişim Hizmetleri

BTRisk Bakış Açısı

BTRisk bilgi güvenliği ve BT riskleri hakkındaki teknik deneyimi nedeniyle yüzeysel değerlendirmelerde görünmeyen ancak kritik olan BT ve bilgi güvenliği risklerini net biçimde ortaya koyar. Hem teknoloji hem de hizmet şirketi olmanın sağladığı avantajla somut iyileştirme stratejileri geliştirir.

BTRisk her bir ISO27001 standart gereksinimini karşılayan yazılı BGYS kurulum metodu ile ISO27001 BGYS kurulum proje risklerini en aza indirmiştir.

Çok sayıda denetim ve kontrol uyum danışmanlığı projesinin sonucu olarak geliştirdiği genel ve detaylı kontrol soruları, bilgi varlık kategorileri, tehdit ve açıklık veritabanlarına sahiptir. Bunlara ek olarak geliştirdiği varlık, tehdit ve açıklık ağaçları vasıtası ile hızlı ve pratik risk değerlendirme imkanına sahiptir.

Risk analiz ve BGYS yazılımı vasıtası ile metodunu somutlaştırmıştır. Bu yazılım sayesinde müşterilerine elektronik ortamda bilgi güvenliği risk takibini yapma imkanını sağlar.

Yüksek güvenlik ve uyum ihtiyacına sahip sektörlerde gerçekleştirdiği çok sayıda proje nedeniyle sektörel düzenlemeler ve iş ihtiyaçları hakkında uzmanlık sahibidir.

Profesyonel hizmet şirketi olmanın gerektirdiği bilgi veritabanları ve metod geliştirme kültürü sayesinde bilgi ve deneyimini kendi personeline olduğu gibi hizmet verdiği kurum personeline de yüksek düzeyde aktarır. BTRisk hizmet verdiği kurumlara sadece verilen hizmetin çıktılarını değil aynı servisi orta ve uzun vadede üretme yetkinliğine sahip olma imkanını da sağlar.