Bilgi Güvenliği Operasyon Hizmetleri

BTRisk Bakış Açısı

BTRisk’in denetim ve uyum danışmanlık alanlarındaki deneyim ve yetkinliği uyum ihtiyaçlarının altyapıya yansıtılmasındaki iletişim hataları ve yetersizlikleri ortadan kaldırır. BTRisk bilgi güvenliği olaylarına yol açan kontrol eksikliklerinin belirlenmesi ve prosedürel önleyici kontrollerin geliştirilmesinde bilgi güvenliği yönetim ve uyum birimlerine destek verir.

BTRisk pentest ve bilgi güvenliği denetim deneyimi ile olası ihlallerin amaç, araç ve yöntemlerini log kaynaklarından ve inceleme sonuçlarından faydalanarak hızlı biçimde analiz eder. Elde edilen teknik kanıtlardan yola çıkarak saldırganın motivasyonu ve hedeflerini tahminde kuruma hız kazandırır ve ihlalin kök nedenine ulaşılabilmesine imkan tanır.

Olay yönetimi ve takibi için geliştirmiş olduğu yazılımı ile olay çözümünü takip eder. Düzeltici faaliyet statülerini takip ederek hedeflenen sürelerin aşılması halinde eskalasyon prosedürüne uygun olarak raporlama yapar.

BTRisk bilgi güvenliği operasyon hizmetini bilgi güvenliği yönetişim danışmanlığı ile birlikte sağlaması halinde yine kendi geliştirmiş olduğu risk analiz yazılımı üzerinde olay kayıtları ile bilgi güvenliği risklerini ilişkilendirir. Bu sayede gerçekleşen olaylardan edinilen bilgi ve deneyimleri risk analiz sürecine aktarır.

BTRisk kurum bilgi güvenliği ihtiyaçlarının politika seviyesinde belirlenmesinden altyapı kontrollerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına kadar olan tüm bilgi güvenliği yönetim fonksiyonlarını tek elden gerçekleştirebilir. Bu sayede alınan kararların hızlı biçimde hayata geçirilmesini sağlar. Gerçek hayat ihtiyaçlarını doğru biçimde tespit ederek kurumun bilgi güvenliği yatırımlarının etkililik ve verimliliğini artırır.