BGYS Çözümlerimiz

Bilgi Güvenliği Risk Analiz Çözümü

Bilgi güvenliği risk analiz çözümümüz ISO27001 standardına uyumlu olup analiz aşamalarını kanıtlanmış bir metoda göre uygular. Barındırdığı öntanımlı sorular, varlık kategorileri, tehditler ve bunlar arasında tanımlanmış ilişkiler sayesinde kullanıcılar tarafından risk analiz sürecinin etkili ve verimli biçimde uygulanabilmesine imkan tanır.

Bilgi güvenliği risk analiz çözümümüz BTRisk tarafından geliştirilmiştir.