Güvenlik Operasyon Çözümlerimiz

Güvenlik Konfigürasyonu Uyum Yönetim Çözümü

Kurumsal güvenlik politikaları sistem ve cihazlar üzerinde güvenlik konfigürasyonları aracılığı ile uygulanır. Söz konusu ayarların barındırdıkları veri ve servislerin kritikliğine veya bulundukları konuma göre hassas sistemler üzerinde tam olarak uygulanması kurumun güvenlik profilini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle hem güvenlik konfigürasyon uzmanlığı hem de bu konfigürasyonlara uyum denetimi için önemli bir insan kaynağı ihtiyacı bulunmaktadır. Güvenlik konfigürasyon uyum yönetim çözümü ile hem uzmanlık kazanımı hızlandırılmakta hem de izleme maliyeti düşürülmektedir.

Güvenlik konfigürasyonu uyum yönetim çözümü için nCircle Configuration Compliance Manager ürünü kullanılır.