İç Denetim Yazılımı

BTRAUDIT

BTRAUDIT iç denetim yazılımımız iç denetim planlama, kaynak yönetimi, iç denetim kalite gözden geçirme, raporlama ve bulgu takip süreçlerini merkezi olarak yönetme ve izleme imkanı sunmaktadır.

MODÜLLER

Denetim uzayı yönetimi

 • Denetim alanları oluşturma
 • Denetim alanları pasif hale getirme

Kontrol hedefleri ve aktiviteleri yönetimi

 • Kontrol hedef ve aktivitelerinin denetim alanlarına atanması

Planlama (denetim alanları bazında)

 • Yıllık planlama
 • Dönem içi planlama (takip denetimleri de bu bölümde tanımlanır)
 • Denetim alanlarına atanmış olan kontrol hedef ve aktivitelerinin zorunlu veya opsiyonel olarak belirlenmesi (o denetim planı için)

Kaynak yönetimi

 • Denetçi havuzu tanımlama
 • Denetim planına denetçi tanımlama
 • Eğitim ve yetkinlik takibi (denetçilerin daha önce katıldıkları denetimler takip edilebilecek, CPE şeklinde yaptıkları eğitim ve katılımlar takip edilebilecek)
 • Masraf bildirimi ve onay

Denetim çalışma kağıtları gözden geçirme ve onaylama

Bulgu takibi ve raporlama

 • Düzeltici faaliyet tanımlamalarının yapılması
 • Sorumlu atama
 • Düzeltici faaliyet izleme
 • Bağımsız dış denetim bulgularının tanımlanması ve düzeltici faaliyet tanımlamalarının yapılması

Trend analizleri

 • Bulgu sayı ve nitelikleri
 • Düzeltici faaliyet sayı ve nitelikleri
 • Toplam denetim kaynağı kullanımı
 • Denetçi eğitimleri