BTRWATCH

İhtiyaç

Bilgi güvenliği risklerinizi yönetmek ve kontrol altında tutmak istiyorsunuz. Muhtemelen ofis dokümanları üzerinde risk analizleri yaptınız, bilgi güvenliği planlarınızı oluşturdunuz ve takip ediyorsunuz.

Ama;

  • Ofis dokümanlarındaki verilerin güncellikleri ve versiyonlarını takip etmekten,
  • Farklı kişilerin doldurduğu dokümanları konsolide etmekten,
  • Farklı dokümanlarda bulunan verileri manuel olarak ilişkilendirmekten (ör: risk senaryoları ile varlık listelerini, iç denetim bulguları ile düzeltici faaliyetleri, v.b.),
  • Yazılı olsa bile, risk analizi, iç denetim ve düzeltici faaliyet süreçlerinizi tekrar tekrar hatırlamaya çalışmaktan yorulduysanız,
Ya da yeni başlıyorsunuz, ISO27001 standardını incelediniz, ama;
  • Standardın gereklerini yerine getirecek süreçleri oluşturmakta ve somutlaştırmakta yardıma ihtiyaç duyuyorsanız,
  • Danışmanlık için ayırabileceğiniz bütçe sınırlıysa,
  • Alacağınız danışmanlık hizmetinin kalitesi ve faydasından kuşkulu iseniz,
  • Personelinize eğitim aldıracaksınız, ama bilgi güvenliği yönetimi ile ilgili bilginin kurum geneline aktarılamamasından veya kaybedilmesinden endişe duyuyorsanız,
Size somut ve etkili bir önerimiz var:

BTRWATCH Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi